Domenii/Specializări/Conducători

În cadrul Școlii Doctorale UTCB își desfășoară activitatea un număr de 49 de conducători de doctorat de prestigiu în urmatoarele domenii și specializări de studii universitare de doctorat:Lista conducatorilor de doctorat actualizat 1.06.2023

Domeniul Inginerie Civilă și Instalații

Domeniul Inginerie Mecanică

Domeniul Inginerie Geodezică