Teme și locuri disponibile

Numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat este stabilit în fiecare an de către Ministerul Educației Naționale pe baza solicitării UTCB.

Fiecare conducător de doctorat prezintă numărul de locuri disponibile precum și temele de cercetare pe care intenționează să le abordeze în cadrul studiilor universitare de doctorat în profilul personal. Programele de cercetare în derulare sau propuse de către conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale UTCB sunt prezentate pe pagina personala a fiecărui conducător de doctorat, în funcție de specializările prezentate mai jos.

Temele de cercetare doctorală propuse trebuie sa respecte Procedura analiza teme de cercetare si examinare PCS.

Numărul de locuri pentru studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2023 este de 32 locuri din care 16 de locuri cu bursă și 16 locuri fără bursă, la care se adauga 3 locuri pentru romanii de pretutindeni.

În cadrul Școlii Doctorale UTCB își desfășoară activitatea un număr de 49 de conducători de doctorat de prestigiu în următoarele domenii și specializări de studii universitare de doctorat:

Lista conducătorilor de doctorat din IOSUD UTCB actualizat 1.05.2023

Domeniul Inginerie Civilă și Instalații

Domeniul Inginerie Mecanică

Domeniul Inginerie Geodezică